BIOTERAPIA KLASYCZNA

Nazwa jest połączeniem dwóch terminów Bios (gr.) – środowisko, siła natury, przyrody, Terapia (gr.) – działanie. Bioterapia jest więc oddziaływaniem środowiska życiowego człowieka, na jego rozwój i zdrowie. Środowiskiem człowieka jest otaczająca go przyroda i inni ludzie.

galeria-54Podstawowe założenie mówi, że oprócz ciała fizycznego, człowiek posiada ciało energetyczne. I to ciało energetyczne zawiera wszystkie informacje o chorobach oraz ujawnia zaburzenia zdrowia znacznie wcześniej niż ciało fizyczne. Zasada jest bardzo prosta: kiedy energia w ciele jest wyrównana, jesteśmy zdrowi, jeśli jest zaburzona – zaczynamy chorować. Celem terapii jest zatem przywrócenie szeroko rozumianej harmonii w życiu człowieka: współżycia w zgodzie ze wszystkimi ludźmi, otaczającą przyrodą i całym środowiskiem życia. Efektem jest poprawa zdrowia duchowego, psychicznego i fizycznego. W znaczeniu terapeutycznym bioenergoterapia to całokształt nieinwazyjnych metod oddziaływania na organizm człowieka w celu eliminacji stanu chorobowego, oczyszczenia ze złogów, regenerację uszkodzonych tkanek, przywrócenie sprawności poszczególnych narządów.

galeria-44Bioterapia ukierunkowana jest na stymulowanie lub przywrócenie zdolności układu immunologicznego do zwalczania infekcji i chorób. Terapeuta działa przez ciało energetyczne pacjenta i wzmacnia system obronny. Dodaje energii w miejscach, gdzie jest jej zbyt mało a zmniejsza tam gdzie blokuje swobodny przepływ gdyż jest jej zbyt dużo. Kiedy ciało energetyczne wyrównuje swój potencjał, nabywa harmonii, układ odpornościowy staje się sprawny, zyskuje swą moc i organizm uzdrawia się w sposób naturalny. Bioenergoterapia jest komplementarnym wspomaganiem osłabionego energetycznie organizmu. Stosowanie bioenergoterapii nie wymaga przerywania jakiejkolwiek terapii medycznej, ponieważ uzupełnia, a nie zastępuje medycynę konwencjonalną.

Bioenergoterapeuta nie leczy i nie diagnozuje w sensie medycznym, tylko lokalizuje zaburzenia energetyczne, oczyszcza, uzupełnia niedobory, udrażnia i harmonizuje przepływy energii.